วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

MAXFLOC 7536 (Cationic Polymer, Sludge polymer), Best Sale

MAXFLOC 7536
(Cationic Polymer, Sludge polymer)High Charge, High Molecular Weight


MAXFLOC 7536 White Powder

ที่คลังสินค้า

Special Cheap Price !!!

Cationic Polymer    -   110   บาท / kg.ติดต่อเราได้เลยค่ะ : คุณมานพ  | 099-351-6998 ...


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAXFLOC 7536  (Cationic Polymer, Sludge Polymer)
FEATURES : 

FLOC 7536 Cationic Polymer or Sludge Polymeris supplies as free flowing granules good solubility with is polyacrylamide derivates are the basis of stat of art single or multi component and sludge treatment system. such as
- Pulp & Paper making process waste.
- Textile industry waste.
- Food factory
- Activated sludge. Etc.


PROPPERTIES :

1. Physical form : white fine granules
2. Bulk density : 0.7 - 0.9 g/cm3
3. Ionic charge : cationic
4. Solid content : >88%
5. pH-value : 2.5 - 5.0 (0.3%solution)


ADVANTAGE :
- Provide stable dewatering conditions for maximun dry cake solids and yield.
- Enhance colloidal retention in sludge cake leading to reduced BOD/COD in mill effluents
- Dewaters effectively in primary, secondary, and tertiary combined effluent sludge.
- Provide energy saving in press operation from enchence gravity and pressure drainage.


APPLICATION :
FLOC 7536 must be dilute in clean water prior to dosing dilution of emulsion via a turbine mixer is recomemded.
Stock solution cencentration should be 0.1-0.3 %. the usual dosing point is either before or after turbulance point.

Typical dosage rates vary depending on the type of sludge are usually 100 - 500 ppm.


PACKING

25 kg plastic bag or 25 kg in polyethylene bag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อเราได้เลย  ค่ะ


Mc-Zyme Chemical Co.,Ltd.

บริษัท  แม๊คไซค์ เคมีคอล จำกัด

 

 คุณมานพ ธิทิชยะกูร | 099-351-6998 ...     
manop.service@gmail.com

ฟรี !!!        ตัวอย่างทดลอง (Lab Test, Process Test)

คุณขอมา  เราจัดให้   เรารอคุณอยู่  !!!!


เราส่งให้ถึงที่ ค่ะ :
กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด, ปทุมธานี, สระบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สุมทรสาคร, สระบุรี ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น