วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

MAXFLOC Series Test (Cationic Polymer, Dewatering Polymer)

MAXFLOC 7536 -- Cationic Polymer, Sludge polymer, Dewatering polymer - High Charge, High Molecular Weight


MAXFLOC 7536 White Powder, Cationic  polymer


Special Cheap Price !!!
Cationic Polymer - 110 บาท / kg.

ติดต่อเราได้เลยค่ะ : คุณมานพ ธิทิชยะกูร | 099-351-6998 ... 
Features :  MAXFLOC 7536 -- Cationic Polymer, Sludge Dewatering Polymer

FLOC 7536 Cationic Polymer or Sludge Polymeris supplies as free flowing granules good solubility with is polyacrylamide derivates are the basis of stat of art single or multi component and sludge treatment system. such as

- Pulp & Paper making process waste.
- Textile industry waste.
- Food factory
- Activated sludge. Etc.Cationic polymerization is a type of chain growth polymerization in which a cationic initiator transfers charge to a monomer which becomes reactive. This reactive monomer goes on to react similarly with other monomers to form a polymer. Poly(isobutylene) used in inner tubes is the only polymer being commercially produced via cationic polymerization. The types of monomers necessary for cationic polymerization are limited to olefins with electron-donating substituents and heterocycles. Similar to anionic polymerization reactions, cationic polymerization reactions are very sensitive to the type of solvent used. Specifically, the ability of a solvent to form free ions will dictate the reactivity of the propagating cationic chain. Cationic polymerization is used in the production of polyisobutylene and poly(N-vinylcarbazole).


Polyacrylamides - Dewatering Polymer, Cationic Polymer 


The most common polymers are those based on polyacrylamide, which is a nonionic polymer. Their effect is due to bridging between particles by polymer chains.
Polymers can be given anionic character by copolymerizing acrylamide with acrylic acid. Cationic polymers are prepared by copolymerizing acrylamide with a cationic monomer. All available acrylamide based polymers have a specific amount of ionic monomer giving a certain degree of ionic character.
They have a specific average molecular weight (i.e. chain length) and a given molecular distribution.
For each suspension, a certain degree of anionic, cationic or nonionic character is beneficial. Usually, the intrinsic flocculating power increases with the molecular weight.
Polyacrylamides have the highest molecular weight among the synthesized industrial chemicals in the range of 10-20 millions. Other polymers display specific properties and are used under specific conditions.
FLOCCULATION of Dewatering Polymer, Cationic Polymer

Cationic Polymer Flocculants is used to describe the action of polymeric materials which form bridges between individual particles. Bridging occurs when segments of a polymer chain adsorb on different particles and help particles aggregate. Cationic Polymer Flocculants carry active groups with a charge which will counterbalance the charge of the particles. Cationic Polymer Flocculants adsorb on particles and cause destabilization either by bridging or charge neutralization.

An anionic flocculants will usually react against a positively charged suspension (positive zeta potential). That is the case of salts and metallic hydroxides.

Cationic Polymer Flocculants will react against a negatively charged suspension (negative zeta potential) like silica or organic substances.
However the rule is not general. For example, anionic flocculants agglomerate clays which are electronegative.

ติดต่อเรา Cationic Polymer, Dewatering Polymer ได้เลยค่ะ

คุณมานพ ธิทิชยะกูร / ฝ่ายขาย

Mc-Zyme S.P. Coperation Co.,Ltd.
บริษัท แม๊คไซค์ เคมีคอล จำกัด


ติดต่อเราได้เลยค่ะ : คุณมานพ ธิทิชยะกูร | 099-351-6998 ...
Email : Manop.service@gmail.comฟรี !!! ตัวอย่างทดลอง Cationic Polymer, Dewatering Polymer (Lab Test, Process Test)


คุณขอมา เราจัดให้ เรารอคุณอยู่ !!!!


เราส่ง Cationic Polymer, Dewatering Polymer ให้ถึงที่ ค่ะ :

กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด, ปทุมธานี, สระบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สุมทรสาคร, สระบุรี ฯลฯ
How to see cationic polymer, Dewatering polymer Performce


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น